Орган инспектирования "СЕРТЦЕНТР АСУ"

Орган инспектирования "СЕРТЦЕНТР АСУ" аккредитован в Национальном агентстве по аккредитации Украины.

Аттестат аккредитации

attestat oi sertcentr asu

⇒ Cфера акредитації

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Органу з інспектування є:

 • інспектування процесу виготовлення продукції згідно планів якості електротехнічного обладнання, тепломеханічного обладнання, технічних засобів автоматизації автоматизованих систем управління (ТЗА АСУ) та її елементів з метою забезпечення встановленого рівня якості кінцевого продукту діяльності виробника, програмно-технічних комплексів, технічних засобів для об’єктів використання ядерної енергії та загальнопромислового призначення;
 • участь у випробуваннях технічних засобів автоматики і програмно-технічних комплексів АСУ в частині перевірки програмної реалізації алгоритмів перевірок і алгоритмів основної роботи апаратури і обладнання для АЕС;
 • участь в проведенні приймальних інспекцій виготовленої продукції;
 • участь у проведенні робіт з оцінювання Виробників (Постачальників) продукції на наявність умов і можливостей здійснювати діяльність, на яку поширюється державне регулювання в сфері використання ядерної енергії;
 • участь у попередніх, приймальних і типових випробуваннях, оцінка відповідності результатів випробувань вимогам ТЗ, КД і нормативної документації з ядерної та радіаційної безпеки;
 • аналіз обсягів і методів випробувань продукції, що виготовляється, оцінка повноти контролю на відповідність вимогам ТЗ і нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки;
 • формування вимог до планів якості, корегування планів якості та їх узгодження.

При вирішенні своїх завдань співробітники ОІ керуються ДСТУ ЕN ISO/IEC 17020:2014, чинним законодавством, стандартами, правилами та нормами, діючими в ядерній енергетиці, нормативними документами, які наведені в Сфері акредитації ОІ та документацією системи управління ОІ «СЕТРТЦЕНТР АСУ» та ТОВ «СЕРТЦЕНТР АСУ».

ФУНКЦІЇ ОРГАНУ З ІНСПЕКТУВАННЯ

ОІ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує наступні функції:

 • планування інспекцій;
 • аналіз контрактної документації на виготовлення продукції і розробка проекту договорів (контрактів) на виконання робіт з нагляду за якістю виготовлення продукції і проведенням приймальних інспекцій;
 • аналіз конструкторської та технологічної документації на продукцію, аналіз та узгодження Планів якості, розроблених підприємством-виробником;
 • здійснення нагляду за якістю виготовлення та участь у приймальних інспекціях обладнання, призначеного до постачання на АЕС України, згідно Планів якості;
 • ведення обліку прийнятої продукції, а також невідповідностей, які виявлені під час проведення нагляду за якістю виготовлення, приймальних інспекціях та випробуваннях;
 • розгляд проектів технічних рішень, що оформлюються на відступи від проектно-конструкторської та нормативної документації;
 • контроль усунення невідповідностей і зауважень, встановлених при розгляді документації;
 • участь у виконанні робіт з оцінки виробника (постачальника) і перевірці готовності його виробництва до виготовлення обладнання, що поставляється на АЕС в межах означеного контракту та доручення;
 • аналіз обсягів і методів випробувань продукції, що виготовляється, оцінка повноти контролю на відповідність вимогам ТЗ і нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки;
 • участь в проведенні випробувань ТЗА і програмно-технічних комплексів АСУ, а також тепломеханічного обладнання для об’єктів використання ядерної енергії;
 • участь у розробці нормативно-технічної, методичної та організаційної документації;
 • ведення звітної документації щодо своєї діяльності.

ПРОЦЕС ОПРАЦЮВАННЯ СКАРГ ТА АПЕЛЯЦІЙ

  Заявник представляє в ОІ:

 • скаргу чи апеляцію в довільній формі на ім'я керівника ОІ;
 • листування із спірного питання між Заявником і ОІ, якщо таке велося;
 • інші документи (відомості) на вимогу ОІ.

  Для розгляду скарги чи апеляції кожна із зацікавлених сторін має право запросити фахівців, компетентних в даному питанні.

  Відповіді на скарги і апеляції мають бути за змістом обґрунтованими і мотивованими, містити конкретні факти,  які спростовують або підтверджують аргументи Заявника.

  Супровідний лист за рішенням щодо скарги або апеляції реєструється у «Журналі реєстрації скарг та апеляції, заходів з усунення їх причин ОІ «СЕРТЦЕНТР АСУ» ОІ ЖСЯ-01-16».

  Якщо на прийняте рішення впродовж 30 календарних днів не надійшло заперечень ні від однієї із сторін, то рішення вважається прийнятим.

  ОІ надає офіційне повідомлення скаржнику чи апелянту щодо закінчення процесу розгляду скарги або апеляції.

  При визнанні правильності скарги проводиться аналіз невідповідності згідно процедури «Коригувальні та запобіжні дії» ОІ МСЯ-04-16.